• En rapport fra i fjor viser at 90 prosent av lærerne som hadde utført videreutdanning så seg veldig fornøyd med opplegget. Det gav dem ny kunnskap, motivasjon og energi - og mener det styrket dem som lærere. Colourbox

40 prosent lærere uten kompetanse

40 prosent av lærerne i grunnskolen har ikke faglig fordypning i fagene de underviser i.