• Et flertall av mennene i Arbeidslivsbarometeret svarer at ansvaret for hjemmets lune rede blir delt likt. Colourbox

Overvurderer egen innsats hjemme

Nordmenn er langt fra verdensmestere i likestilling, ikke minst i arbeidslivet. Men på ett område er vi uslåelige; i å overvurdere egen innsats i heimen.