Skal granska konkurransen

Er ferjetilbodet i Norge blitt betre etter at det blei innført konkurranse om kva selskap som får driva dei ulike sambanda?