• Siste skrik i gassmotor for skip, utvikla og levert av Rolls Royce Marine vekker stor interesse rundt i verda. Her er maskinsjef Ole Johnny Håvet om bord i «MF Boknafjord» saman med teknisk sjef i Fjord 1, Stig Førde. Thomas Førde

Gir gass for grøn eksport

–I høgkostlandet Norge må me satsa på det spesielle og avanserte. Mange land er nå interesserte i våre gassdrivne ferjer.