LO åpner for flere egenmeldinger

LO mener erfaringene med egenmeldinger er så gode at de vil kjøre flere forsøksprosjekter med sikte på å utvide ordningen.