• B-mennesker kjemper med å yte maksimalt på normale arbeidsdager, skriver Ugebrevet A4. Colourbox

Arbeidslivet passer dårlig for B-mennesker

Hvert fjerde B-menneske jobber mot sin egen klokke, og ønsker fritt valg av arbeidstider.