Sjømateksport faller på grunn av prisfall for laks

Norge eksporterte i august sjømat til en verdi av 3,5 milliarder kroner, en nedgang på 120 millioner kroner fra august i fjor. Fallende laksepris er årsak til fallet.