Tjente 16 kroner timen

Håndverkere fra Litauen jobbet 210 timer for 3.400 kroner. – Grovt eksempel på sosial dumping, sier Arbeidstilsynet.