• Produksjon av fôrråstoffer av importerte erter, bildet, har gitt tap for Felleskjøpet Rogaland Agder. Sammenslåing av denne virksomheten med produksjon av kjæledyrfôr fører til nedbemanning. FKRA

20 blir oppsagt i Felleskjøpet

Felleskjøpet Rogaland Agder sier opp 20 ansatte innen prosessering av fôrråvarer og produksjon av kjæledyrfôr på Kvalaberget i Stavanger.