Rekordresultat for Sparebanken NOR

Sparebanken NOR hadde et overskudd på over 1,5 milliarder kroner etter skatt første halvår i år. Det er det beste resultatet i bankens historie.