Fabrikk til salgs

I dag legges Silfas Ryttervik ut for salg.Det er forventet stor interesse for den tidligeresildoljefabrikken.