• I arbeidsforhold som gjelder ansettelse av kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Colorbox

Skal jeg ha arbeidsavtale som sommervikar?

Aftenbladets ekspert svarer.