• Stig Erlend Midtgård, Linda Øye og Bjarne Andreas Johansen (t.h.) står bak gruppetilbudet Fra offer til kriger. Guro Waksvik

Er du et offer eller en kriger? Nytt tilbud skal hjelpe ut av offerrolle

Første møte var på en psykiatrisk akuttpost. Linda Øye var pasient, Stig Erlend Midtgård og Bjarne Andreas Johansen var sykepleiere. Nå er de sammen om et pilotprosjekt som skal hjelpe folk som sliter psykisk ut av offerrollen.