Reiselivet synest skjellfarmar er bra

I Lysefjorden kan talet på skjellfarmar auka frå fem til 21. Reiselivet meiner turistar ikkje vil reagera negativt på lange rekker med tusenvis av blåser.