13 søkere til Nordsjøen-tildelingene

13 selskaper har søkt om nye utvinnings— tillatelser i Nordsjøen. I løpet av våren 2001 vil olje- og energi- ministeren tildele de nye blokkene.