Betinget glede i Sverige

SANDNES: Ingen ved Monark Crescent AB i Varberg gråter over nye arbeidsplasser, sier nestleder Thord Karlsson i verkstedklubben ved DBS sin søsterbredrift i Sverige. Arbeidsplassene kommer eventuelt til å styrke en sykkelfabrikk som var truet av fullstendig nedleggelse så sent som for åtte år siden.