Lockout på sokkelen - Olje-Norge stanser fredag

Oljeindustrien Landsforening (OLF) styrer mot tvungen lønnsnemnd i sokkelkonflikten. Arbeidsgiverne varsler total lockout fra fredag.