• 78 prosent av tannlegestudentene i Norge er kvinner, og kvinneandelen har økt kraftig de siste 10-15 årene, ifølge Tannlegeforeningen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fire av fem tannlegestudenter er kvinner

78 prosent av tannlegestudentene i Norge er kvinner, og kvinneandelen har økt kraftig de siste 10-15 årene, ifølge Tannlegeforeningen.