Ole Lund vil bremse privatiseringsdebatten

Styreformann Ole Lund frykter at politiske kompromisser skal svekke Statoil og undergrave norske markedsposisjoner. Nå vil han slå bremsene på i oljedebatten.