Hovedtall i revidert nasjonalbudsjett

*5,2 milliarder kroner i økte utgifter *3,5 milliarder dekkes inn ved utgiftskutt *1,7 milliarder dekkes inn gjennom økte inntekter