Dramatiske tap for fjørfebønder

Fjørfebønder på Sørvestlandet kan tapa nærare ein femtedel av årsinntekta si frå slaktekyllingproduksjon mellom anna på grunn av streiken.