• I 2016 ansatte NSE Byggtjenester mange nye. Det er i dag 50–60 ansatte, og alle får tilbud om videre jobb i konsernet. Kristian Jacobsen

NSE Byggtjenester AS er konkurs

Byggselskapet i NSE Gruppen har begjært oppbud med en gjeld på 70 millioner kroner. Verdiene i boet er på ca 27 millioner kroner.