Hadde ikke inngått skriftlig avtale - ble likevel dømt til å selge aksjer for 11 millioner kroner

En muntlig avtale var nok. Aksjer for 11 millioner kroner skifter eier, til tross for at selger hevder det ikke er inngått noen avtale.

En dom i Eidsivating lagmannsrett slår fast at et selskap må overdra aksjer for 11 millioner kroner til et annet selskap selv om det bare var inngått muntlig avtale om handelen. Lagmannsretten mener at mangel på skriftlig dokumentasjon ikke var til hinder for at avtalen var bindene.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement