• Kanalsletta på Forus er blant de områdene det er plass til flere leietakere. På bildet Jan Inge Røyland, leder for Næringseiendom i Eiendomsmegler 1 i Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Oljeopptur kan fylle flere tusen ledige kvadratmeter på Forus

Optimismen i næringslivet kan sette ny fart i leiemarkedet på Forus. To ferske konjunkturrapporter fra SR-Bank og Nordea viser at et stort flertall skal ansette, og varsler ny oppgang. Den største veksten vil komme i oljenæringen.