• Ove Heimsvik

Nytt meglerfirma opp av Notar-asken

Den umiskjennelige grønne og hvite logoen skal vekk. Opp av asken etter Notar i Stavanger og Sandnes kommer det nye firmaet Bolighuset.