Milliard-meieriet banket gjennom

Åtte år med planer, utredninger og utsettelser ligger bak gårsdagens vedtak om å bygge Norges største meieri i Hå. Anlegget skal stå ferdig høsten 2011.