- Delt hovedkontor utarmer Stavanger

IKM-sjef Ståle Kyllingstad mener Statoil er forpliktet til å ha hovedkontoret sitt i Stavanger.