Vil lage strøm av «verdiløs» gass

Shell forsker nå for å bruke «verdiløs» gass til strømproduksjon påoljeplattformene. Slik kan et nedstengt Frigg-felt få 30 nye år sommiljøvennlig el-produsent.