Flere studerer i utlandet

Hele 13.700 nordmenn studerte i utlandet i fjor. Dette er en økning på 45 prosent siden 1990. Men få kommer til Norge for å studere.