Melbøe tar gjenvalg i småbrukarlaget

Nils S. Melbøe fra Kylles i Sandnes blir trolig gjenvalgt som leder av Rogaland Bonde— og Småbrukarlag på årsmøtet i Eigersund til helgen, etter anbefaling fra en enstemmig valgkomite.