Vil ikke stanse bonusordningene i hotellbransjen

Konkurransetilsynet vil ikke forby hotellkjedenes bonusordninger, fordi de mener at ingen av hotellkjedene er store nok til å ha markedsmakt.