- Skagenfondene tar tap på 14 mill. av etiske grunner

— Risikoen ved å være i det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee eratskillig høyere enn forutsatt, og vi selger hele vår aksjepost,sier porteføljeforvalter Kristian Falnes i Skagen Vekst tilAftenbladet. Halvparten av aksjene ble solgt i går, og restenselges i løpet av kort tid.