Energifond øker med 100 millioner kroner

Fondet Energy Ventures i Stavanger tilføres 100 millioner kroner fra statlige Argentum. Investeringsmiljøet i Stavanger styrker seg stadig.