Milliardkamp om fisk

Meir makrell, sei og sild. Nordsjøtrålarane vil slåss hardt for ein større del av dei knappe fiskeressursane.