Praktiske utfordringer for skoletrøtte

Ungdomsskoleelever på Nærbø som vil ha flere praktiske utfordringer, kan nå få mer tid i arbeidslivet enn på skolen.