400.000 færre flypassasjerer enn i 1999

Trafikksvikten på Sola fortsetter, og lønnsomheten synker drastisk.Likevel ble overskuddet i fjor på 187 millioner kroner.