Nytt system kan gi bedre arbeidsmiljø

Nye digitale verktøy gjør arbeidsmiljøet bedre. Medarbeidersamtalen blir mer effektiv og det blir lettere å stille en mer presis diagnose for arbeids-klima og -miljø i bedriftene.