- Useriøse krav fra Access IT

Kundene til Access IT, som gikk konkurs i begynnelsen av mai, har fått brev fra selskapet med krav om å levere inn leid utstyr. Det kreves at kundene selv bekoster innleveringen.