- Heller kraftinntekter enn laks

Samfunnet vil tape mellom 148 og 362 millioner kroner på minstevannføring i Årdalselva. Den prisen er altfor høy å betale, mener rådmannen i Hjelmeland.