13,7 milliarder i pluss for Norges Bank

Norges Bank fikk et overskudd på 13,7 milliarder kroner i fjor. Ved utgangen av 2000 hadde sentralbanken verdier for hele 586,3 milliarder kroner plassert i utlandet.