Høyskoleplass uten studiekompetanse

Fra nå av kan du søke utdanning ved samtlige universiteter og høyskoler og ha krav på å bli vurdert selv om du ikke er formelt kvalifisert. Mye tyder på at ordningen er en suksess.