Og taperen er: Forbrukeren

Sterk krone sammen med bortfall av investeringsavgift skal giforbrukerne lavere priser. Men foreløpig er det ingen som harmerket noe til det.