Terroren svekket ikke økonomien

De økonomiske virkningene av terrorangrepene 11. september i fjor ble både mindre og mer kortvarige enn mange fryktet.