Økokrim-anke førte ikke fram

Høyesterettsadvokat Tore Helliesen, Stavanger, kan endelig pustelettet ut etter at Økokrims anke til Høyesterett ikke førte fram.