Fylket kan bli ribba for trålarar

Flåten av aktive nordsjøtrålarar, sjølve grunnfjellet i lokalt fiskeri, kan forsvinna frå Rogaland. Dei 17 aktive fartøya som er att, har alle fått tilbod om oppkjøp.