Tormod Hermansen fratrer som Telenor-sjef

Konsernsjef Tormod Hermansen har sagt fra til styret for Telenor athan ønsker å fratre sin stilling innen utgangen av juni i år.