Helikopter Service skulle utkonkurreres

Det nye, norske helikopterselskapet Vinland Helikopter AS som vartenkt å konkurrere med sitt eget søsterselskap, CHC HelikopterService på Sola, om oljeoppdrag på norsk sokkel, het opprinneligVinland Holding AS.