Dyrere kulturskole og nattmørke gater

Som et ledd i omfordelingen av budsjettinnsparingen gikk formannskapets flertall i sitt forslag inn for å øke avgiften i kulturskolen med inntil 200 kroner per elev. Effekten av det er 150.000 kroner.