Norsk svineavl gir «dollargris»

Amerikanske svineprodusenter vil ha norsk gris. Produksjonen av norsk-avlede slaktegriser i USA kan bli større enn i Norge, mener Norsvin.