Vil ha to hurtigferjer

Tausambandet svekker konkurranseevnen for næringslivet i Strand. Det hevder Norsk Senter for Offshoreutdanning, som krever en ny hurtigferje i tillegg til den som allerede går.